Práca v Taliansku

V rámci programu LIFE + Ochrana sokola sokola červenonohého (LIFE11/NAT/HU/000926 www.falcoproject.eu) sme označili nového jedinca satelitnou vysielačkou v júli, tentoraz v Taliansku.  Najzápadnejšie známa populácia tohto druhu žije neďaleko Parmy, kde hniezdi 70 až 100 párov tohto druhu. V predchádzajúcich rokoch boli pozorované jedince s farebnými krúžkami z Maďarska, čo naznačuje, že táto populácia je prepojená s populáciou v strednej a východnej Európe.

Napríklad v júni 2010 bol odchytený jedinec, ktoré boli krúžkovaný v Maďarsku v roku 2009 počas prvého programu LIFE +. Tento sokol bol krúžkovaný ako mláďa na hniezde vo Vásárhelyi puszta s farebnou kombináciou RV8 (biely krúžok s čiernymi písmenami) Tá istá samička bola opätovne pozorovaná v júni 2013, kedy talianski kolegovia pozorovali u nej úspešný odchov štyroch mláďat v jednej z búdok. Počas poslednej návštevy tohto regiónu môžeme s istotou konštatovať, že si táto samička úspešne zvykla na mediteránnu klímu v Taliansku a etablovala sa tak do západnej a izolovanej populácie tohto druhu.
Samička RV8 v Taliansku.

 

Michele a jeho kamarát identifikoval ďalšieho jedinca s krúžkom, ktorý bol tiež maďarskými kolegami označený vo Vásárhelyi puszta. Tento vták má označenie FH8 na oranžovom krúžku.
Samica FH8 (Fotky: Michele Mendi).

 

Obyčajne táto oblast je osídlená sokolmi červenonohými najmä na jar po prílete z Afriky.

 

Tím

Tím špecialistov z Maďarska pozostával z týchto ľudí: Szabolcs Solt a Éva Horváth /MME Skupina pre ochranu sokola červenonohého/, Péter Fehérvári /Maďarské národné prírodovedné múzeum/, László Kotymán /národný park Körös-Maros / a Sándor Piross-Imre /Univerzita Szent István, Veterinárna fakulta), ktorý doplnila talianska skupina vedená Marcom Gustinom, výskumníkom talianskej ornitologickej spoločnosti (LIPU, http://www.lipu.it/). Ďalej taliansky tím tvorili: Cristina Giosele, Michele Mendi, Mario Pedrelli, Silvia Salomoni, Rita Pellegrini, Andrea Zanichelli, Enrico Ottolini, Emanuele Fior and our falconer: Fabrizio Cavalli.

 

Nádherný plán

Náš cieľ leží v severnej časti Talianska, v blízkosti mesta Parma v údolí Po. Mesto patrí do regiónu Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna), čo je región známy najmä pre svoju kuchyňu, obzvlášť pre syry a šunku. Asi nie je náhodou, že sídlo Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa nachádza práve v tomto meste.

Na prvý pohľad vyzerá krajina okolo mesta ako klasická poľnohospodárska krajina. Ale pre špecialistov je to veľmi zaujímavá oblasť. Najrozšírenejší pestovaná rastlina je lucerna, ktorá tu zaberá asi 16 000 km2 plochy, pričom táto rastlina sa tu pestuje na malých až stredne veľkých políčkach, ktoré slúžia ako krmivo pre hospodárske zvieratá.

Jeden z najstarších európskych syrov "Parmigiano Reggiano" sa vyrába v tomto regióne, pričom na ochranu svojej značky kvality sa tu dodržiava prísne regulovaná poľnohospodárska prax. Viac sa o tomto fenoméne môžete dočítať v našom skoršom článku.

Ríša syru Parmigiano reggiano (zdroj: parmigianoreggiano.com/english/made/default.aspx).

 

Husto obývaná oblasť je, podobne ako na otvorených plochách Maďarska, rozdelená do menších jednotiek na niekoľko topoľových stromoradí a malých lesíkov. Stromy sú využívané talianskymi kolegami podobne ako v Maďarsku na inštaláciu búdok, ktoré sú tým maďarským taktiež podobné. Kolónie búdok sú tu špeciálne svojou obsadenosťou, nakoľko tu hniezdi naraz sokol myšiar, sokol červenonohý ako aj sokol bieopazúrový.
Inkubujúca samica sokola červenonohého (Foto: Michele Mendi).

Táto kolónia búdok sa nachádza priamo v susedstve farmy (Foto: Szabolcs Solt, MME).

 

Kolónie búdok sú umiestnené na topoľoch v blízkosti ľudí. Vtáky si zvykli na ich prítomnosť podobne ako drozdy čierne alebo mestské populácie strák v Maďarsku

 

Ochrana prírody na taliansky spôsob

V Taliansku je súkromné vlastníctvo pôdy výraznejšie než v Maďarsku, a preto by bolo veľmi ťažké spustiť akýkoľvek program ochrany prírody na ploche niekoľkých stoviek hektárov. Ak chcete získať súhlas na inštaláciu búdok, je potrebné veľa koordinácie pri dosahovaní dohody veľkého množstva súkromných vlastníkov. Zamestnanci Lipu pôsobia v tejto oblasti viac ako 20 rokov, pričom organizácia sa zaoberá nielen ochranou sokolov červenonohých, ale tiež pracuje na zachovaní a praktického manažmentu mnohých ďalších druhov a skupín. Okrem toho vyvíja a uskutočňuje dlhodobé rekonštrukcie habitatov. Napríklad v okolí mesta Torrile hneď vedľa odkaliska z cukrovaru bola zriadená chránená oblasť v roku 1998, pričom sa toto územie neustále rozšírilo do svojej súčasnej veľkosti 110 ha. Plytké jazero a niektoré hlbšie vodné plochy boli spojené a dohromady tvoria veľkú oblasť mokradí, ktorá vzhľadom na blízkosť rieky Pád, slúži nielen ako významné hniezdisko, ale tiež ako dôležitá zastávka pre migrujúce vtáky.

Náš hostiteľ, Ugo Faralli, predstaviteľ LIPU zodpovedný za ochranu prírody v oblasti ukazuje dôležité kroky rozvoj jazerného systému z roku 1998 (Foto: Eva Horváth, MME).

Malý raj mokradí v mori ornej pôdy.

Môžeme pozorovať a fotografovať vtáctvo z pozície čiastočne ponorených pod hladinou vody ...

… každý deň život obrovského počtu vtákov, napr. cíbika chochlatého …

... a môžeme dokonca vidieť aj ich najviac skryté čí intímne chvíle – beluša veľkát (Foto: Szabolcs Solt, MME).

 

Medzitým v okolí farmári vytiahli malotraktory a usilovne berú úrodu lucerny za zvuku žacích strojov. Tak sme sa rozhodli radšej navštíviť pokojnú, malú reštauráciu. Tieto drobné hostince často dajú nezabudnuteľné zážitky. Napríklad menu v Torille bolo samo o sebe veľmi pozoruhodné.
Tu si môžete pozrieť menu, ktoré úplne pobavilo našu spoločnosť, zatiaľ čo sa pripravovalo naše mäsko.

 

Takto sme strávili dva dni u nášho hostiteľa v tejto vynikajúcej oblasti, pričom sme plánovali  pripojiť satelitnú vysielačku na aspoň jedného sokola červenonohého.

 

Pripojenie vysielačky á la falcoproject.eu – II.

Pokúsili sme sa odchytiť vtáky na dvoch miestach. Použili sme metódu odchytu do siete a paralelne sme sa pokúsili o odchyt metódou vyvinutou túto sezónu pomenovanú ako FalcoPhag.Marco a jeho tím natiahli tri siete, medzi ktoré umiestnili atrapu dravca, …

…veselého myšiaka štvorfarebného Parabuteo unicinctus (Foto: Szabolcs Solt, MME).

Medzitým na východnej strane László Kotymán začína montáž  zariadenia tzv. FalcoPhag (Foto: Éva Horváth, MME).

Vynikajúci maďarský produkt je hotový a umelá sovička použitá ako atrapa je pripravená na odchyt vtákov (Foto: Szabolcs Solt, MME).

 

Napokon sme zo šiestich odchytených vtákov (1 samička, 5 samcov) vybrali samca s najlepšou kondíciou. Krásnemu samčekovi vybral Marco meno "Apollo".
"Apollo" v ruke Cristiny Giosele - LIPU (Fotky: Éva Horváth, MME).

Ďalši krok je umiestnenie vlákien na telo sokola (Fotky: Cristina Giosele, LIPU).

Medzitým Marco dáva krúžok na nohu "Apollo".

V Taliansku sa používana značenie modrý krúžok s bielymi písmenami.

Marcov tím tiež zaznamenal biometrické údaje do svojich protokolov, samozrejme všetky merania prebehli opatrne (Fotky: Szabolcs Solt, MME).

Nasleduje umiestnenie vysielača na perie a správne nastavenie vysielača na telo vtáka (Foto: Emanuele Fior).

 

Pri montáži vysielačky sme boli príjemne prekvapení: navštívil  nás šéf bývalého projektu LIFE a náš priateľ Enrico Ottolini. Bol členom talianskej delegácie na konferencii venovanej ochrane sokola červenonohého v Szarvase v roku 2009.
Enrico Ottolini sumarizoval, čo sa stalo od posledného stretnutia.

Enrico bol veľmi aktívne počas nášho stretnutia, taktiež sa podieľal na vypustení jedného sokola (Foto: Emanuele Fior).

„Apollo” s vysielačkou 17. júla 2014 pred vypustením (Foto: Cristina Giosele).

 

Apollo po vypustení sa niekoľko týždňov zdržoval okolo hniezda. Marco ho pozoroval 15. a 16. septembra v kŕdli, v ktorom bolo 36 – 38 jedincov. A tento fakt je znakom, že migrácia sa blíži....

Podobne môžete pozorovať dobrodružstvo sokolov označených v Kazachstane na stránke wwwsatellitetracking.eu.

Bola to skvelá skúsenosť pracovať s našimi talianskymi priateľmi. Ďakujeme Marcovi Gutinovi, krstnému otcovi Apolla za dva úžasné dni, ktoré sme spolu strávili.

 

Szabolcs Solt